Beter Groen
Planten duurzaamheid

Wat doen we bij Beter Groen aan het verbeteren van onze ecologische voetafdruk?

De ecologische voetafdruk, biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid er zijn veel woorden die onder deze noemer kunnen vallen. De essentie van deze termen is het rekening houden met onze aarde en alle soorten die er leven. Naast dat we als bedrijf letten op wat er in de tuinen gebeurt, zijn we natuurlijk als bedrijf zelf ook bezig met het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Zonne-energie

Sinds een jaar hebben we op een gedeelte van onze loodsen zonnepanelen liggen, om onze eigen energie op te wekken. Sinds enkele tijd werken we met haagscharen op accu voor de reductie van de uitstoot van co2. Natuurlijk worden deze ingezet waar mogelijk.

Het beperken van fossiele brandstof en vergif

De machines die wel fossiele brandstof nodig hebben proberen we zo milieubewust mogelijk in te zetten. Zo gebruiken we voor de benzinemachines een speciale brandstof die minder schadelijk is. Wat betreft de machines en auto’s die op diesel werken, gebruiken we een dieselsoort die voor een deel gemengd is met biodiesel. Daarnaast gaan we het onkruid te lijf door te borstelen en maken we gebruik van thermische onkruidbestrijding in plaats van te spuiten met vergif. Hiermee worden de bladcellen gekookt en zal er een uitputting van de wortels plaatsvinden, waardoor het onkruid op den duur verdwijnt.

Afvalverwerking

Het afval dat bij ons op het terrein binnenkomt verwerken zo bewust mogelijk. Zo hebben we op het terrein een kleine milieustraat. Onvervuilde grond wordt gezeefd voor hergebruik, plastic wordt gescheiden afgevoerd, net zoals papier, hout, puin en ijzer. Al deze restproducten worden uiteindelijk weer aangeboden voor de productie van nieuwe producten. Snoeihout en ander plantaardig materiaal slaan we zelf op en verwerken we tot compost die in het eindstadium terug in de tuinen wordt gebracht.

Ecologie bij Beter Groen.

Ter compensatie van de uitbreiding van de bedrijfshal is er een stuk houtkant en gazon op het terrein komen te liggen. In deze zonde zijn verschillende inheemse bomen geplant die ervoor zorgen dat de biodiversiteit verhoogd wordt. Deze bomen trekken bijen en vlinders aan, maar de houtwal is tevens een schuilplaats voor egels en een broedplaats voor diverse vogels.

Lees hier meer van onze blogs!