Beter Groen

Vaktechnisch onderhoud aan particuliere tuin

Twee jaar geleden hebben wij deze tuin in Tilburg Reeshof aangelegd. Het wekelijkse onderhoud wordt sindsdien perfect gedaan door de bewoners. Wij als Beter Groen doen het vaktechnische werk: Hagen knippen snoeien bemesten. We zijn daar drie keer per jaar. Tijdens dit onderhoud wordt er ook advies gegeven over het onderhoud dat de bewoners zelf kunnen doen. Het afval nemen we ook mee want dat is vaak te veel voor de afval container. Bij ons wordt dit gecomposteerd.