Beter Groen

Onderhoud en bijentuin bij elho

Voldoende groen in de omgeving is belangrijk, zeker ook rondom het kantoor. Daar is elho het helemaal mee eens. De fabrikant van kunststof plantenbakken in Tilburg hecht waarde aan een groene omgeving rondom het kantoor en daarom hebben we sinds 2008 al een mooie samenwerking.

In 2016 hebben we bij elho een bijentuin aangelegd samen met de stadsimker van Tilburg Marcel Horck, op een braakliggende stuk grond van twee hectare.

We verzorgen voor elho het onderhoud van het gehele buitenterrein. Hieronder valt onder andere het gazon maaien, hagen knippen, snoeiwerkzaamheden en onkruidbestrijding. Elho wordt volledig ontzorgd en de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij Beter Groen. Onderhoud aan de bijentuin is er nauwelijks. Enkel het maaien van de graspaden en één keer per jaar het bloemenmengsel maaien en opruimen. Verder mag alles vrij groeien en bloeien!

Ieder jaar houden we een evaluatiegesprek over het onderhoud van het afgelopen jaar en de actiepunten voor het komende jaar. Zo blijven we samen werken aan een mooie groene omgeving.

Opdrachtgever

elho