Beter Groen
bestuiving is belangrijk voor de biodiversiteit

Biodiversiteit zorgt voor een levendige natuur

Mensen zijn natuurlijk de voornaamste gebruikers van onze tuinen, maar er zijn ook andere dieren en insecten die er van genieten. In veel van onze tuinen houden we rekening met de biodiversiteit om te zorgen voor een levendige en productieve natuur.

Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk?

Stel je voor dat er alleen maar mussen op aarde zouden zijn, of alleen maar zonnebloemen. Dat werkt toch niet? Verschillende plant- en diersoorten houden de natuur in balans. Misschien heb je wel eens gehoord van biodiversiteit. “bio” betekent leven en “diversiteit” staat voor afwisseling, verschil en verscheidenheid. Variatie is belangrijk om evenwicht in de natuur te behouden. Biodiversiteit is enorm belangrijk omdat de mens voor een groot deel afhankelijk is van de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Zoals je je misschien kan voorstellen is de bestuiving van planten door insecten van groot belang voor een goede biodiversiteit. Veel bestuiving zorgt voor veel verschillende soorten planten. Verschillende soorten planten zorgen weer dat veel verschillende types insecten kunnen leven. Kortom: biodiversiteit aan het werk.

Wij helpen de bijen een handje

Bijen zijn enorm belangrijk in ons leefklimaat. Het is daarom heel belangrijk de bijenpopulatie in stand te houden, aangezien deze de laatste jaren gedaald is. Als onderdeel van een wijziging in het bestemmingsplan bij de bouw van een nieuwe loods op ons eigen terrein hebben we ter compensatie van de biodiversiteit een hoeveelheid bomen en heesters aangeplant. Het aantal geplante bomen is gebaseerd op de hoeveel dak oppervlakte van de nieuwe loods.

Door bij het kiezen van de bomen rekening te houden met verschillende soorten bomen die bestuift worden door bijen helpen we de bijenpopulatie en de biodiversiteit. Daar wordt de laatste jaren veel waarde aan gehecht vanwege het verkleinen van de bijenpopulatie in Nederland.

Rekening houden met het ecosysteem

We houden ook rekening met het lokale ecosysteem. Dat wil zeggen dat we er op letten dat de planten die we neerzetten van oorsprong in de omgeving voor komen. We houden rekening met de soorten waarvan de zaden in de omgeving zijn verzameld en opgekweekt. Door deze soorten te planten zijn de planten resistent tegen de meest voorkomende ziektes en plagen. Dit zorgt er voor dat ze goed zullen gedijen.

Bomen die door bijen bestuift worden

Benieuwd naar welke soorten bomen door bijen bestuift worden? Hieronder een lijstje met de soorten die wij op ons terrein hebben aangeplant:

  • Spaanse Aak, Acer camp. ‘Red Shine’
  • Tamme Kastanje, Castanea sativa
  • Appelboom, Malus jonagold
  • Linde, Tilia tomentosa ‘Brabant’
  • Meidoorn, Crataegus lavallei ‘Carrierei’
  • Rode paardenkastanje, Aesculus carnea flava
  • Bijenboom, Tetradium daniellii
  • Honingboom, Sophora japonica